top of page

Kosten en vergoedingen

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet 2015, mits uw diagnose bij verzekerde zorg hoort. U krijgt de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, op voorwaarde dat u een verwijzing van uw huisarts hebt. Uw huisarts bepaalt of het om een Basis GGZ-traject of 

Specialistisch GGZ-traject gaat. U kunt bij mij voor het laatste terecht.

U betaalt zelf uw eigen risico (385,-). Uw zorgverzekeraar stuurt u hiervan een factuur. 

 

Eybrechts Psychotherapie werkt sinds 2018 niet meer met contracten met de zorgverzekeraars. Het is daarom van belang of u een natura- of een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar hebt (lees hier meer). Bij een restitutiepolis wordt de behandeling 100% vergoed en bij een natura-polis deels (afhankelijk van uw polis 60-80%, (lees hier meer). De tarieven worden door de NzA (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald.

Vanaf 2022 worden de tarieven niet meer bepaald aan de hand van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) maar wordt de Zorg Prestatie Model gehanteerd. Voordeel is dat de tarieven veel meer transparantie bieden. Dit is een folder over de  Zorg Prestatie Model. 

In dit document vindt u mijn behandeltarieven. Ik werk volgens de daadwerkelijk gerealiseerde directe tijd principe. 

Onverzekerde zorg

Onder onverzekerde zorg of overige zorg (OZP) vallen:

 

- Partnerrelatie-therapie waarbij geen van beide partners een psychiatrische diagnose heeft

- Als uw problematiek niet ernstig of complex genoeg is voor specialistische zorg, maar u wel wilt investeren in uw ontwikkeling (bijvoorbeeld u wilt psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse zelf betalen)

 

In deze gevallen moet u uw behandeling zelf betalen. Ik hanteer dan een tarief van 95,- euro per sessie (45 min) voor een individuele therapie en 115,- euro voor een partnerrelatie-therapie van 60 min. 

 

 

bottom of page