Kosten en vergoedingen

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet 2015, mits uw diagnose bij verzekerde zorg hoort. U krijgt de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, op voorwaarde dat u een verwijzing van uw huisarts hebt. Uw huisarts bepaalt of het om een Basis GGZ-traject of 

Specialistisch GGZ-traject gaat. U kunt bij mij voor het laatste terecht.

U betaalt zelf uw eigen risico (385,- in 2020). Uw zorgverzekeraar stuurt u hiervan een factuur. 

 

Eybrechts Psychotherapie werkt sinds 2018 niet meer met contracten met de zorgverzekeraars. Het is daarom van belang of u een natura- of een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar hebt (lees hier meer). Bij een restitutiepolis wordt de behandeling 100% vergoed en bij een natura-polis deels (afhankelijk van uw polis 60-80%, (lees hier meer). De tarieven worden door de NzA (Nederlandse Zorga)bepaald.

In dit document (       ) vindt u mijn behandeltarieven.  

Onverzekerde zorg

Onder onverzekerde zorg of overige zorg (OZP) vallen:

 

- Partnerrelatie-therapie waarbij geen van beide partners een psychiatrische diagnose heeft

- Als uw problematiek niet ernstig of complex genoeg is voor specialistische zorg, maar u wel wilt investeren in uw ontwikkeling. 

 

In beide gevallen moet u uw behandeling zelf betalen. Ik hanteer dan een tarief van 98,- euro per 45 min voor een individuele therapie en 115,- euro voor een partnerrelatie-therapie van 60 min.