top of page

Kwaliteit

bewaking

Privacy (AVG Wetgeving)

Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe’ en strengere Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG. Deze  privacywetgeving die op alle landen in de EU van toepassing is  bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Uw privacy wordt in deze wet versterkt en uitgebreid. 

In het kort komt het op neer dat u mij niet meer kan whatsappen of kan mailen. Contact moet enkel via een beveiligde omgeving, via mijn nieuwe mailadres: meybrechts@protonmail.com.

In deze privacy verklaring treft u onder andere aan welke gegevens ik in mijn praktijk verzamel, van wie en waarvoor. 

Verklaring Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2017 is het volgens de wet verplicht om als zorgaanbieder een goedgekeurde kwaliteitsstatuut te publiceren. Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk. 

Registratie: Psychotherapeut BIG

Omdat ik de registratie Psychotherapeut BIG heb, voldoe ik aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse overheid hanteert voor het werken als Psychotherapeut. Een traject bij mij betekent uitsluitend contact met mij. Uiteraard heb ik een netwerk van collega's die kunnen meedenken, maar overleg vindt altijd geanonimiseerd plaats.

 

Mijn visie is: werken met mensen met psychische problemen kan je niet alleen doen. Daarom werk ik nauw samen met andere collega's van Olympiaplein Vier Psychoanalyse en Psychotherapie.  

Ook maak ik deel uit van twee intervisieclubs die bijeenkomen om cliënten te bespreken om de kwaliteit en deskundigheid te verhogen. 

Lidmaatschappen: NVP, LVVP, ISTFP

LVVP

Als lid van Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) doe ik iedere vier jaar mee aan een visitatie waarna er feedback wordt gegeven om de kwaliteit steeds te verhogen. Mijn laatste visitatie was begin 2022 (visitatie certificaat).

NVP

Uiteraard ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) die de beroepscode en klachtenprocedure voor psychotherapeuten hanteert. Op hun website kunt u ook informatie vinden over psychotherapie, de werkwijze van een psychotherapeut en de klachtenregeling.

TFP Nederland en ISTFP

Naast lid van de LVVP ben ik ook lid van Transference Focused Psychotherapy Nederland (TFP Nederland) en International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP). Deze verenigingen organiseren inspirerende congressen en supervisies met internationale namen op het vakgebied, waaraan ik actief en met plezier meedoe. 

bottom of page